บริการจดทะเบียนธุรกิจ

8024 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Service)

บริการจดทะเบียนต่างๆ ทั้งการจัดตั้งนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงบริการจดทะเบียนทางด้านภาษี อาทิเช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  บริการที่ท่านจะได้รับ
  • จองชื่อห้างหุ้นส่วน
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ และเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ
  • จัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วน
  • จัดทำหลักฐานชำระค่าหุ้น
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

อัตราค่าบริการ 6,000 บาท

** สำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ** 

 

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  บริการที่ท่านจะได้รับ
  • จองชื่อบริษัท
  • จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ
  • การจัดทำรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
  • การจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • จัดทำหลักฐานชำระค่าหุ้น
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

อัตราค่าบริการ 12,000 บาท 

** สำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว **

 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข และอื่น ๆ  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ อาทิเช่น แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ, เพิ่มทุน ลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่ม ลด สาขา, เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น, แปรสภาพ, จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี และอื่น ๆ เป็นต้น

  อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท หรือ พิจารณาตามประเภทและความซับซ้อนของการจดทะเบียน

บัญชี บัญชีเชียงใหม่ ทำบัญชี ทำบัญชีเชียงใหม่ จัดตั้งบริษัท จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ จัดตั้งหจก จัดตั้งหจกเชียงใหม่ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจก จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ รับทำบัญชี รับทำบัญชีเชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ หจก.ฟินิกซ์แอคเค้าน์ติ้งโซลูชั่น บจก.ฟินิกซ์แอคเค้าน์ติ้งโซลูชั่น สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ เปิดบริษัท เปิดบริษัทเชียงใหม่ ขั้นตอนการเปิดบริษัท สำนักงานบัญชีคุณภาพเชียงใหม่ เปิดหจก เปิดหจกเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มทุนบริษัท ลดทุนบริษัท จดเลิกบริษัท
Powered by MakeWebEasy.com