บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และ การวางระบบการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต

4218 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และ การวางระบบการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (Accounting & Tax Consulting Service)

บริการให้คำปรึกษาในการเสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางการจัดการกับภาษี เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ตามกรอบของกฏหมาย

 

บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost Reduction & Control System Consulting Service)
บริการให้คำปรึกษาโดยออกแบบกระบวนการและแนวทางในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อให้กิจการสามารถใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรต่างๆของกิจการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Powered by MakeWebEasy.com