บริการจัดทำบัญชี

4884 จำนวนผู้เข้าชม  | 

	บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี (Accounting Service)

บริการจัดทำบัญชี ทั้งบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานทางการเงิน ปิดบัญชีทั้งรายเดือนและประจำปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารทางด้านภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากร และ เอกสารประกันสังคม ตามกฏหมายกำหนด

  • บริการรับทำบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องตามเกณฑ์ของสรรพากร (ประมวลรัษฏากร)
  • บริการทำบัญชีรายเดือน / รายปี
  • ให้บริการปิดงบการเงินประจำเดือน / ประจำปีพร้อมตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ให้คำแนะนำด้านบัญชี วางระบบบัญชี รวมถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารและการจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น
  • คำนวณและยื่น ภงด.1 ภงด.3 และ ภงด 53
  • คำนวณและยื่น ภ.พ. 30
  • ให้บริการจัดทำและยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี(ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

บริการจัดทำบัญชีราคาเริ่มต้นที่เดือนละ 1,500 บาท 

Powered by MakeWebEasy.com